Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Enhedslisten Rebild.

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19,00 på kulturstationen i Skørping

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Kontaktpersonens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
  5. Valg af afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor
  6. Evt

Punkter, som ønskes på dagsordenen, skal være kontaktpersonen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – dvs. senest den 1. maj 2018.