Bestyrelsen

Bestyrelse

Bestyrelsen afholder sine møder i begyndelsen af afdelingsmøderne og i øvrigt efter behov.

Alle medlemmer er velkomne til bestyrelsesmøderne.

Kontaktperson

  • Finn Grøn Nielsen, Aarestrup
    • Tlf.: 2336 3875

Kasserer  

  • Marianne Voss, Aarestrup
    • Tlf.: 2336 5190

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Robert L. Svendsen, Skørping
  • Rica Jensen, Skibsted

Suppleanter:

  • May Ann Madsen, Skørping