Bestyrelsesmøde september

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten Rebild 1.9.20
Kasserer
Vi fik talt om og underskrevet referatet fra generalforsamlingen, da Merkurbank skal bruge det til at registrere Flemming V som ny kasserer.
Flemming V fortalte, at vores økonomi ser fin ud. Robert understregede, at vi skal sende folk til arrangementer og lave valgkamp og ikke skele så meget til økonomien. Der kommer måske ekstra valgkampspenge til afdelingerne.
Vi har åbenbart en E-boks – men ingen kan komme ind i den. Teresa ser på sagen.

Årsmøde
Først lidt snak om den forvirrende proces ifm at årsmødet i år bliver ”semi-virtuelt”. Den endelige dagsorden er endnu ikke fastlagt.
Vi fik jo valgt delegerede på mødet 19.8., så nu handler det om forberedelserne til årsmødet. De delegerede er inviteret til fællesdelegeretmøde i Aalborg 13.9. Lokalt mødes vi 19.9. på Kulturstationen og bruger eftermiddagen på at snakke årsmødeindhold. Derefter spiser vi medbragt-til-fælles-buffet-mad (Robert har latexhandsker til alle :-)) Medlemmerne skal selvfølgelig inviteres. Flemming V booker Salonen

Grusgravning i Siem Skov
Niels var mødt op og fortalte – godt suppleret af Jørgen, der har startet sagen i 2005(!) – om, hvordan regionen har givet tilladelse til grusgravning i Siem Skov, hvor Terndrup Vandværk har boringer. Grusgravningen er i fuld gang. Stærkt bekymrende for natur, miljø og mennesker.
Der har været etableret en lokalgruppe – VOV, Værn om vand – og sagen har været indklaget for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sagen er på nuværende tidspunkt hjemvist til fornyet behandling – MEN UDEN AT GRAVEARBEJDET ER STANDSET.
Bent, som tidligere har været stærkt involveret i sagen, har lovet at kigge på den igen og kontakte Susanne Flydtkjær, der er EL-repræsentant i regionsrådet og medlem af Klima- og Miljøudvalget. Jørgen har kontaktet Els EU-repræsentanter for evt. at få hjælp på det plan.

Regionsrådets arbejde
Niels fortalte, at Lis Jensen, som er EL-repræsentant i regionsrådet, er villig til at komme og fortælle om arbejdet dér. Vi skal blot arrangere Lis´ rejse med offentlig transport.

Bamsedemo
Aktion for minimumsnormeringer – 12.9. Bamsedemo. Der er kommet en opfordring fra en forældregruppe i Vesthimmerland. Flemming L tilbød at se på sagen og måske følge op.

Kommunalpolitisk seminar
Rasmus FØ har spurgt, om vi vil deltage i et sådant i november. Det vil vi da gerne – så Flemming L kontakter Rasmus.
Gonzalo var ikke til mødet, så vi aftalte, at Flemming L overtager at kontakte Bent for at aftale dato for møde i ”kommunalpolitisk lokalgruppe”.

Rosalina
Møde med vores folketingskandidat Rosalina 8.10. kl. 19, hvor vi også har bestyrelsesmøde. Alle medlemmer skal inviteres – så det bliver kombineret medlems- og bestyrelsesmøde. Flemming V booker lokale (egentlig helst Salonen, Flemming :-))

Der er mange datoer at holde styr på, så her kommer en samlet oversigt over aftalte datoer:
13.9. Årsmødedelegerede er inviteret til fællesmøde i Aalborg
19.9. Vi holder medlemsmøde om årsmødet og fællesspisning
3.10. Klimamarch Skørping
3.-4.10. Årsmøde
8.10. kl. 19 på Kulturstationen Medlemsmøde og bestyrelsesmøde med besøg af Rosalina, kredsens FT-kandidat
10.10. Ren natur-arrangement med skraldeindsamling og samvær
31.10.-1.11. Kvindepolitisk seminar i Odense
En dag i november – Kommunalpolitisk regionsseminar i Aalborg