Bosætning, dagtilbud og skolekapacitet i Støvring 

Af byrådskandidat Bent Skovgaard Olsen:

Gennem de seneste år har et politisk flertal forsøgt at ”lokke” flere børnefamilier til Støvring. Det er lykkedes, og det har vi ikke noget imod. Men det er ude af balance, når bosætning, dagtilbud og skolegang ikke hænger sammen.

Enhedslisten Rebild arbejder for en levende og mangfoldig kommune. Det bærende element i bosætningsstrategien skal være investering i velfærd. Befolkningstilvækst skal ikke være et mål i sig selv. Vi er mere optaget af natur, klima og miljø, normeringer i dagtilbud, kvalitet i folkeskolen, sundhed, samt hvordan vi tager hånd om ældre og handicappede.

Det politiske flertal har kun haft vokseværk i tankerne, og målet har været at få så mange som muligt, så hurtigt som muligt til at flytte til Støvring. Men hvorfor har den nødvendige kapacitet i forhold til dagtilbud, skolegang samt en tryg og sikker infrastruktur ikke fulgt med?

Det skal ændres her og nu. Vi synes det er ”uanstændigt” at ”lokke” nye borgere til kommunen uden samtidig at sørge for at den nødvendige kapacitet er tilstede.

Problemet findes i Støvring, og problemet skal løses i Støvring. Derfor vil Enhedslisten straks i den nye byrådsperiode foreslå at stoppe projekt Ny Nibevej, og i stedet bruge nogle af de op imod 100 millioner kr., som vejprojektet kommer til at koste på etablering af nye klimavenlige institutionspladser samt klima- og miljøvenlig infrastruktur.

At løse problemet med flere dagplejere, vuggestuer og børnehaver er kun den halve opgave. Den næste akutte opgave hedder – plads til flere skolebørn i Støvring.

Der er brug for handling her og nu!