Folketingskandidat i Himmerland – Janne Toft Lind

Lighed sundhed og på det sociale område – Psykiatrien og det specialiserede socialområde bløder – Mennesker, dyrevelfærd og klima/miljø før marked – Ytringsfrihed skal også gælde offentlige ansatte – Ret til og respekt for forskellighed – Afmontering af “Det Danmark der truer” (statsracisme og statslig kontrol overfor udvalgte samfundsgrupper)

Kandidater

Vi har formået at opstille 45 kandidater fordelt på 28 kvinder og 17 mænd. Aldersmæssigt er spredningen stor. Den yngste er 18 år og den ældste er 75 år. I det hele taget er mangfoldigheden på listen stor. Vi har stor spredning på uddannelse, erhverv og etnicitet.
Når vi er lykkedes med at få opstillet så mange kandidater, skyldes det, at der er stor interesse for og vilje til at bidrage til vores valgkamp.