Enhedslisten  er med i budgetforliget i Region Nordjylland.

Vores indgangsvinkel til forhandlingerne har været, at der ikke måtte ske besparelser og rammereduktioner,  som ville lægge yderligere pres på personalet eller skabe forringelser den almindelige drift i sundhedsvæsenet.

Der er blevet  lavet et realistisk budget, hvor personalet og hele sundhedsvæsenet kunne få ro og få pusten igen og med ganske få nye prioriteringer.

Det er lykkedes at tilgodese  psykiatrien  – både for voksne og for børne- og ungdomspsykiatrien –  kampen mod  ulighed i sundhed  – via Liason Somatik, tages der også initiativ til. En akutlægebil til Thisted og fortsat akutlægebil i Hjørring.

Herudover blev det muligt at prioritere klima indsatsen med forhøjelse af klimapuljen, fortsættelse af strategien på kollektiv trafik, jordforurening, indsat i fht til genanvendelse. – samt at der fortsat arbejdes mod at etablere flere nærbanestationer i samarbejde med Aalborg

Se nyhed fra Region Nordjylland her

Se hele budgetaften her

Susanne Flydtkjær