Enhedslisten ønsker politikernes magt udvidet

Enhedslisten ønsker politikernes magt udvidet

  • Der er tvingende behov for ændring af den kompetenceplan der er i regionen i forhold til hvilken kompetence administrationen har i forhold til at træffe beslutninger uden at orientere regionsrådet, udtaler Susanne Flydtkjær, regionsrådsmedlem fra Enhedslisten.
  • Regionsrådet skal derfor på tirsdag d. 27.02.2018 tage stilling til vores forslag om at det er regionsrådet der tager stilling til om der skal afgives høringssvar – og hvad der i givet fald skal stå i høringssvar i forhold til høringer, hvor fx ministerier ønsker at høre hvad vi i region Nordjylland har af synspunkter på en given sag
  • Forslaget affødes af en konkret sag hvor regionens administration har vurderet at der ikke skulle afgives høringssvar i forhold til det forslag til justering af Natura 2000 områder som Miljøstyrelsen sendte til høring sidst i 2017. Denne vurdering er vi ikke enig. Om andre regionsrådsmedlemmer er – ved vi ikke – for sagen blev aldrig forelagt politisk niveau.
  • Når sagerne ikke forelægges politiske niveau – fratager man dels politikerne ansvar – men vi bliver også frataget retten til at få en fravigende mindretalsholdning sendt med. Det kan ingen leve med.
  • Forretningsudvalget drøftede i okt. 2017 bl.a. kompetenceplanen – som lægger snittet for hvem der træffer beslutning hvornår. Der blev dengang peget på at høringer – relevante høringer – skulle komme til kendskab for det politiske niveau – det er den proces der skal speedes op på, slutter Susanne Flydtkjær.