Fokus på hvordan friluftsliv kan bruges i en pædagogisk sammenhæng

Mød vores kandidat Sofie Skovgaard Olsen og bliv klogere på, hvorfor Enhedslisten skal tilbage i byrådet

Vi skal have fokus på, hvordan man kan bruge friluftsliv i en pædagogisk sammenhæng. Udelivet rummer uanede læringsoplevelser, men kræver ofte en del energi og planlægning. Børn opholder sig mindre i naturen end tidligere generationer, og den tendens, mener jeg, vi har et ansvar for at bryde. Jeg mener, at vi bør lave flere tiltag, der fremmer mulighederne for udelivet i skoler og daginstitutioner, fx ved at efteruddanne kommunens lærere og pædagoger, lave to-lærer ordninger, m.v. Vi skal have mindre “røv til sæde læring” og mere undren og undersøgelse i naturen og verden omkring os. Børn og unges trivsel og udvikling ligger mig meget på sinde.

Enhedslisten prioriterer at investere i udviklende og inspirerende folkeskoler

Vi satser på kvalitet, fællesskaber, trivsel og fysiske rammer der understøtter moderne læring

  • Styrke samarbejde mellem skole, forældre og elever
  • Klasseloft på 22 elever
  • To-voksen ordninger
  • Børn med særlige behov skal sikres særlige tilbud
  • Klimarenovering og tidssvarende læringsmiljøer og udearealer
  • Fastholdelse af nuværende antal skoler

 

  • Sæt X ved Enhedslisten Rebild d. 16. november