For solidarisk velfærd og socialt retfærdige, grønne og bæredygtige løsninger

Pressemeddelelse Enhedslisten Rebild 31.08.21 vedrørende kommunalvalg 2021

For solidarisk velfærd og socialt retfærdige, grønne og bæredygtige løsninger

Enhedslisten Rebild er atter klar til at søge indflydelse og sætte et stærkt aftryk på udviklingen i Rebild Kommune. Vi præsenterer syv kandidater og vores vigtigste mærkesager.

Vores vigtigste mærkesager:

Natur, miljø og klima skal sættes øverst på den politiske dagsorden. Konkrete indsatser er vigtigere end nogen sinde før. Vi arbejder for en vildere kommune. For at beskytte vores drikkevand. For at grønne og bæredygtige løsninger indtænkes i alle kommune- og lokalplaner. For bæredygtig og socialt ansvarlig indkøbspolitik. Vi vil arbejde for gøre Rebild til Danmarks førende cykelkommune. Vi vil hvert år i forbindelse med budgettet afsætte midler til cykelstier.

Alle børn og unge skal vokse op i et trygt, sikkert og rent miljø og sikres retten til at blive hørt. Vi arbejder for at normeringerne i vores dagtilbud følger de faglige organisationers anbefalinger. Vi arbejder for at sikre den nødvendige pasnings- og skolekapacitet. Vi vil investere i folkeskolen. Faglighed og trivsel skal gå hånd i hånd. Skoledagen skal afkortes og der skal indføres øget brug af to-lærer ordninger.

Alle mennesker har ret til et meningsfuldt arbejde. Vi arbejder for en aktiv og værdig erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Erhvervspolitikken skal fremme bæredygtighed og samfundsansvar. Beskæftigelsespolitikken skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov. Ingen skal komme i klemme i jobcentret, og de syge skal ud af jobcentret. Der skal være plads til flygtninge og indvandrere på det lokale arbejdsmarked.

Sundhed, pleje og social omsorg skal sikre at alle borgere har mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv. Men sundheden er skæv. Høj folkesundhed kræver bedre forebyggelse, mindre ulighed og mindre fattigdom. Vi arbejder for flere hænder og mere tid til tryghed og omsorg i ældreplejen. Vi vil styrke rettighederne for ældre og mennesker med handicap.

Det skal være godt at bo i hele kommunen. Kultur, fritid og ungdomstilbud binder os sammen og styrker fællesskabet. Vi arbejder for at kultur og fritidsoplevelser medvirker til at give mennesker livsglæde, viden, udfordring, identitet og fremmer integration af flygtninge og indvandrere. Alle børn og unge skal have ret til kulturelle oplevelser og aktiviteter. Vi arbejder for at opprioritere bibliotekstilbud samt at der årligt afsættes renoveringsmidler til kultur- og forsamlingshuse. 

Rebild kommune er kommunens største arbejdsplads, og samtidig den vigtigste forudsætning for god opgaveløsning. Vi skal tage ansvar for udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Vi skal sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder for at udvide demokratiet og sikre medarbejderne større indflydelse på deres hverdag. Vi arbejder for at styrke samspillet mellem ansatte og brugere. 

Vi har valgt at indgå valgforbund med SF.

Kandidatliste:

  1. Flemming Larsen, 53 år elektriker fra Nørager.
  2. Solveig Lauritsen, 56 år Gymnasielærer fra Skørping
  3. Bent Skovgaard Olsen, 63 år Uddannelsesvejleder fra Skørping
  4. Anna Udbye Rasmussen, 30 år Folkeskolelærer fra Rebild
  5. Sofie Skovgaard Olsen, 29 år Lærerstuderende fra Skørping
  6. Niels Sode Jensen, 74 år Pensionist fra Bælum
  7. Bitt Juul Jensen, 66 år Klimaaktivist fra Skørping

 

Fra venstre: Sofie, Niels, Flemming, Bitt, Anna, Solveig og Bent
Følg os på Facebook Enhedslisten Rebild
Du kan skrive til Enhedslisten Rebild: [email protected]