Friplejehjem – Nedlæggelse af ældrecenter i Nørager!?

Friplejehjem – Nedlæggelse af ældrecenter i Nørager!?

Spørgsmål vedrørende videre forløb med Friplejehjem i Nørager

Et flertal besluttede på byrådsmødet den 1. juni i Nørager, at give tilsagn om, at projektet vedrørende etablering af Friplejehjem i Nørager kan køre videre. Det blev desuden besluttet, at Nørager Ældrecenter lukkes senest 12 måneder efter åbning af Friplejehjemmet.

Vi er af den opfattelse, at byrådsflertallet på den måde valgte at lukke en arbejdsplads for åbent tæppe uden foregående varsel.

Ikke nok med at Ældrecentret i Nørager er en arbejdsplads. Det er også 22 beboeres hjem. Beslutningen har derfor også indflydelse på 22 menneskers boligsituation.

Det etiske i sådanne beslutninger kan naturligvis altid diskuteres.

Hvad med det nuværende personale på Ældrecentret i Nørager? Vi har set hensigtserklæringer, men kan Rebild Kommune reelt garantere alle nuværende ansatte en tilsvarende stilling i kommunen, hvis Friplejehjemmet etableres?

Hvordan med de nuværende beboere på Ældrecentret? Kan kommunen garantere, at beboerne ikke flyttes mod deres vilje? Kan Rebild Kommune garantere, at alle nuværende beboere frit kan flytte ind på et nyt Friplejehjem, hvis de ønsker det?

Hvad med økonomien? Kan Rebild Kommune garantere, at taksten på det nye Friplejehjem ikke overstiger taksten på kommunens nuværende ældrecentre? Hvad vil man i øvrigt gøre, hvis det viser sig, at Friplejehjemmet er dyrere at drive end kommunens ældrecentre? Garanterer kommunen, at forholdene ikke forringes for kommunens øvrige ældre?

Hvad vil det i øvrigt koste, at afvikle det nuværende Ældrecenter i Nørager?

Hvad med det praktiske? Hvordan forestiller man sig afviklingen?

Hvilke generelle garantier i forhold til opgaveløsning kan Rebild Kommune stille et Friplejehjem?

På vegne af Enhedslisten Rebild
Bent Skovgaard Olsen byrådsmedlem