Gør Terndrup skole til en selvstændig skole igen!

Gør Terndrup skole til en selvstændig skole igen!

Læserbrev samt forklaring på forslaget.

Gennem det seneste år er antallet af forældre der klager over forhold, der vedrører deres børns skolegang på Terndrup Skole vokset. I samme periode er antallet af forældre der har taget deres børn ud af Terndrup Skole vokset. I samme periode er antallet af lærere, der har valgt at forlade Terndrup Skole vokset.

Det synes vi ærlig talt er en bekymrende udvikling. På den baggrund har Enhedslisten Rebild, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste stillet et forslag, der betyder, at Terndrup Skole igen overgår til at være en selvstændig skole med egen ledelse og egen skolebestyrelse. Forslaget skal behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i august måned.

I forbindelse med at forslaget offentliggøres raser borgmester Leon Sebbelin og den socialdemokratiske borgmesterkandidat Thøger Elmelund Kristensen med påstande om politisk kup. Det eneste jeg kan sige er, at i forhold til ordets betydning skyder de nævnte herrer fuldstændigt ved siden af.

Der er hverken tale om noget overrumplende, udemokratisk eller voldeligt. Tværtimod fristes jeg til at sige. På møderne i Børne- og Ungdomsudvalget er der løbende stillet spørgsmål til hvordan det går på Terndrup Skole. Svaret har hele tiden været at det går godt. Det samme gælder mig bekendt også i Økonomiudvalget, hvor både borgmesteren og Thøger Elmelund Kristensen har sæde.

Nej, interessen for hvordan det går på Terndrup Skole er ikke af ny dato. Det nye er, at stadig flere forældre ikke er tilfredse med forholdene på Terndrup Skole. Det taget i betragtning finder vi det helt naturligt, at foreslå at Terndrup Skole igen bliver en selvstændig skole med egen ledelse og egen forældre bestyrelse.

Enhedslisten har aldrig troet på løsningen med en leder på flere skoler. Vi tror derimod fuldt og fast på en løsning, hvor Terndrup Skole atter bliver en selvstændig skole. Vi tror på, at der er brug ledelse tæt på. En ledelse der i tæt samarbejde med eleverne, forældrene og skolens personale tager hånd om de aktuelle udfordringer og i fællesskab driver skolen videre til glæde for børn, forældre og skolens personale.

Mange forældre har nævnt skolens økonomi som værende en del af de aktuelle udfordringer. Derfor har vi i forhold til det konkrete forslag som Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle på udvalgsmødet i august måned bedt om en grundig økonomisk analyse med henblik på at sikre, at skolen fremadrettet kan drives forsvarligt og effektivt.

Terndrup Skole fortjener en ny start som selvstændig skole. Det er ikke første gang, der har været forsøg med fælles skoleledelse, som man efterfølgende har været nød til at droppe.

Som medforslagsstiller mener jeg vi har taget fat i en konkret problemstilling. Så kære borgmester og kære socialdemokratiske borgmesterkandidat drop jeres konspirationsteorier. Kom i stedet ind i kampen og forhold jer til den virkelighed, der foregår lige for næsen af jer.

Mvh. Bent Skovgaard Olsen, Sdr. Kirkevej 4, 9520 Skørping
Byrådsmedlem Enhedslisten Rebild

Baggrund:
Gør Terndrup Skole til en selvstændig skole igen

Gennem mere end 1 år har vi været i dialog med forældre på Terndrup Skole. I den periode er utilfredsheden med forholdene på Terndrup Skole vokset og vokset. Det drejer sig først og fremmest om samarbejdet med skolens ledelse, men der indgår også mange forskellige andre forhold. Det har medført, at mange forældre har valgt at tage deres børn ud af Terndrup Skole.
Det er en meget bekymrende udvikling. Det koblet sammen med, at flere og flere lærere også vælger at forlade Terndrup Skole på grund af forholdene på skolen får os til at stille forslag om, at Terndrup Skole atter bliver en selvstændig skole igen. Vi mener der er brug for at Terndrup skole atter bliver en selvstændig skole. Vi har aldrig troet på løsningen med en leder på flere skoler. Vi tror i stedet på, at der er brug for ledelse tæt på. En ledelse der i tæt samarbejde med elever, forældre og personalet tager hånd om de aktuelle udfordringer. Vi foreslår også, at der skal foretages en grundig økonomisk analyse. Vi stiller forslag sammen med DSF og DF

Hermed selve forslaget:
Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste ønsker følgende forslag på næste møde i B&U Udvalget.

Terndrup Skole frigøres fra fusionen med Bakkehusene.

Terndrup skole bliver pr. 1. januar 2018 igen en selvstændig enhed med egen kontraktholder/leder.

Stillingen som kontraktholder/leder opslås med tiltrædelse 1. januar 2018.

Økonomien skal analyseres grundigt med henblik på at sikre, at skolen fremadrettet kan drives forsvarligt og effektivt.

Ligeledes vælges der igen en selvstændig skolebestyrelse som også virker fra 1. januar 2018. De valgte repræsentanter fra Terndrup der er valgt i perioden der overgår 1. januar 2018. Foresætter automatisk og der suppleres op med nyvalg.