Kampen for det rene drikkevand i Siem Skov fortsætter

Kampen for det rene drikkevand i Siem Skov fortsætter

Værn om Vand fik Økonomiudvalget i Rebild Kommune til at fastholde klage over Råstofplan 2016.

Planerne om udvidelse af grusgraven i Siem Skov har gennem det seneste år fået lokale borgere omkring Hellum, Thorup, Siem og Terndrup op på dupperne. Det har de mange borgere fordi en udvidelse af grusgraven i Siem Skov vil være en trussel mod rent drikkevand i fremtiden. Det er særdeles vigtigt, fordi området i Siem Skov er placeret ovenpå et meget stort grundvandsdannende område, der leverer store mængder drikkevand til bl.a. Terndrup Vandværk.

Det er glædeligt, at Økonomiudvalget i Rebild Kommune fastholder byrådets tidligere beslutning om at klage over afgørelsen udtaler Enhedslisten Rebilds byrådsmedlem Bent Skovgaard Olsen. Henover sommeren har jeg fået at vide, at forvaltningen arbejde med klagesvar. Derfor kom det som en kæmpeoverraskelse da forvaltningen pludseligt mente, at der ikke noget at klage over.

Jeg bad på den baggrund om en rigtig god forklaring på, hvorfor man mente, at byrådets tidligere beslutning pludselig skulle ændres? Det fik efterfølgende Økonomiudvalget til at fastholde klagen, også selvom Borgmester Leon Sebbelin udtalte, at han ikke tror det nytter at klage.

Værn om Vand har gennem ca. 1½ år kæmpet mod udvidelse af graveområdet i Siem Skov. Det er gjort for at sikre fremtidens grundvand mod forurening. Og ikke mindst fordi det er det største grundvandsdannende område.

Værn om Vand har også valgt at klage over Råstofplan 2016. Klagepunkterne er blevet vurderet ved en advokat, der arbejder med speciale indenfor miljøklager. Advokaten har over for Værn om Vand bekræftet at klagerne omkring fejl i Regionens VVM-redegørelse og Miljøscreening er retlige forhold, der kan påklages.

Værn om Vand har efterfølgende drøftet disse forhold med Rebild Kommune og derigennem været med til at kvalificere beslutningerne om, hvorfor klagen skulle fastholdes. Det betyder, at Rebild Kommune nu har indsendt en formel klage.

Det er en beslutninger jeg er meget tilfreds med, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Bent Skovgaard Olsen.