KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET 2021

Til kommunalvalget har Enhedslisten Rebild opstillet syv kandidater, du kan læse mere om dem her:

 

Flemming Larsen, 53 år, Nørager, elektriker                          Jeg er opvokset i Svendborg men bor nu i Nørager, hvor jeg flyttede til for 30 år siden. Jeg er gift og har 2 børn, som er flyttet hjemmefra. Jeg har altid været politisk interesseret, og har for en del år siden været aktiv i forældrebestyrelsen, i Børnehaven og SFO’en i Nørager. Jeg har længe haft lysten til at påvirke de politiske beslutninger der bliver taget i byrådet og vil kæmpe for alle Enhedslistens mærkesager i Rebild.                                                                              ”Natur/miljø/affald/genbrug/økologi/bæredygtighed skal selvfølgelig tænkes ind i alle beslutninger i Rebild.”

Arbejdsløshed. Jeg har hørt alt for mange historier om personer der er havnet i et kedeligt forløb i forbindelse med jobsøgning og hvor sygdomsforløb har spillet en uheldig rolle. Jeg mener at der bør sættes fokus på dette område også fordi at vi som mennesker påvirkes både psykisk og fysisk. Det at komme på Jobcenteret, når man bliver ledig, skal blive en god oplevelse hvor borgeren bliver taget seriøs og kan føle sig tryg, og hvor man kan blive betragtet som et enkelt individ, når ens job situation behandles.     Uddannelse og revalidering skal tilbydes alle ikke jobparate. Nyttejob og virksomhedspraktik skal føre til varig ansættelse, og det skal være slut med meningsløs aktivering. Der er alt for mange der oplever at havne i en presset situation, hvor systemet har det med at putte mennesker i bestemte kasser hvor vi dø og pine skal passe i.                    ”Vi skal se på det hele menneske, i stedet for at se hvor det passer ind.”

Kommunes ansatte.  Der bør indføres mere medarbejderdemokrati på de kommunale arbejdspladser og indflydelse på planlægning af den enkeltes arbejdsområder. Det kan medføre et bedre arbejdsmiljø blandt medarbejder, samt større tilfredshed for den enkelte ved at gå på arbejde.

Solveig Lauritsen, 56 år, Skørping

Jeg stiller op som spidskandidat til kommunalvalget. Jeg underviser til dagligt på HF&VUC-Nord og har i flere år undervist flygtninge og indvandrere i dansk som andetsprog, arbejdet i en kommunal skoleforvaltning, på Skejby Universitetshospital og på Aalborg Universitet. Sideløbende har jeg arbejdet aktivt i forskellige foreninger: på krisecenter for voldsramte kvinder, formand for helårsbadeklubben Søens Folk, i den lokale biograf i Skørping, m.fl. og er nu klar til at være aktiv også i det politiske arbejde i Rebild Kommune.
Mine mærkesager er klima og miljø samt arbejdsmarkedspolitik. Jeg vil bekæmpe forgiftning af vores drikkevand og fødevarer og arbejde for flere flexjob, så flere kan komme på arbejdsmarkedet.
Overordnet set vil jeg se frem til at påvirke de politiske beslutninger, udgøre en aktiv opposition og komme med forslag til løsninger på de grundlæggende udfordringer, som vi står overfor i kommunen.
Jeg vil komme med ny frisk energi, – vil bruge tid på at søge dialog med alle relevante parter og organisationer og ikke mindst  vil jeg vægte at inddrage mit politiske bagland i konkrete spørgsmål.

Bent Skovgaard Olsen, 63 år, Skørping, Uddannelsesvejleder

Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold. Jeg interesserer mig for, hvordan vi udvikler et demokratisk og solidarisk samfund til gavn for den brede befolkning. Velfærd, rettigheder og gode arbejdsforhold. Velfærden har brug for et løft. Alle, der har været patient på et sygehus, har et barn i institution, har brug for ældrepleje eller på anden måde har brug for fælles velfærd, kan se, at de ansatte løber alt for stærkt. Der er for lidt tid og for få hænder. Velfærden skal forbedres.  Det kræver et opgør med den nuværende nedskæringsideologi. Jeg er optaget af hvordan kommunens fremme bæredygtighed og grøn udvikling og samtidig tage samfundsansvar. Jeg er optaget af, hvordan vi sikrer en værdig beskæftigelsespolitik, ingen mennesker skal kommer i klemme i jobcentret. Jeg er optaget af hvordan vi sikrer at flygtninge og indvandrere integreres i samfundet.  Hvordan er kommunen som arbejdsplads? Hvordan styrker vi de ansattes faglighed, trivsel og arbejdsmiljø? Hvordan sikrer vi, at medarbejdernes indflydelse på egen hverdag styrkes, og med ytringsfrihed og ligestilling?  Endelig er jeg også kulturnyder. Jeg mener at kultur og fritid er helt afgørende for et stærkt fællesskab.

Baggrund: Født og opvokset på Bornholm. Boet i København og Aalborg. I 1989 flyttede jeg med min kone til Skørping, hvor vi har boet lige siden. Begge vores børn er vokset op i Skørping. Udover skoven nyder jeg byens kulturliv. Jeg har en baggrund som blikkenslager, skolelærer og arbejder nu som uddannelsesvejleder. Jeg har altid været aktiv på min arbejdsplads. Jeg har siddet i Blik og Rørarbejderforbundets landsudvalg. Været Fællestillidsrepræsentant, næstformand i det lokale hovedsamarbejdsudvalg, bestyrelsesmedlem i den lokale lærerkreds og arbejdsmiljørepræsentant.  I perioden 2014-17 var jeg byrådsmedlem valgt for Enhedslisten. Jeg tror på frihed i fællesskaber. At mennesker kan forandre tingene tilstand. Jeg er bekymret for naturen, miljøet og klimaet, både globalt og lokalt. Jeg vil slutte præsentationen med et Carl Scharnberg citat:

Hvis solidaritet er noget, man blot ønsker, når man selv trænger til den, så findes solidariteten ikke mere 

Anna Udbye Rasmussen, 30 år, Rebild, folkeskolelærer
Som mor til tre er jeg meget optaget af, at kommunens skoler og pasningstilbud er af højeste kvalitet. Derfor skal normeringerne i vores pasningstilbud selvfølgelig følge de faglige organisationers anbefalinger. Vores lærere skal sikres den nødvendige forberedelsestid til at kunne lave spændende, varieret og fællesskabende undervisning. Samtidig bør eleverne have færre af de helt lange skoledage, og vi bør indføre flere lektioner med to voksne i undervisningen. Det tror jeg på, vil øge børnenes trivsel.Derudover skal vi arbejde for, at flere børn selv kan transportere sig til og fra skole og fritidstilbud. Det indebærer, at vi investerer i bedre trafiksikkerhed og flere cykelstier samt prioriterer den offentlige transport bedre. Det er samtidig en vigtig del af den grønne omstilling for at få færre biler på vejene.Baggrund. Jeg er opvokset på Djursland, har boet en årrække i Aalborg og har nu endelig slået mig ned i skønne Rebild med min familie. Jeg er uddannet folkeskolelærer, og har blandt andet undervist tosprogede elever. I øjeblikket er jeg dog på barsel med min yngste datter. Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv, men jeg har altid haft stærke holdninger til tingenes tilstand. Og tingenes tilstand i øjeblikket viser for mig, at det er tid til handling på flere fronter. Eksempelvis viser den seneste rapport fra FN’s klimapanel det mere tydeligt end nogensinde før, at vi står ved et vendepunkt og skal sætte turbo på den bæredygtige udvikling. Jeg tror på, at Rebild Kommune kan gå forrest og vise, at det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med velfærden og livskvaliteten – tværtimod. Derfor stiller jeg op som kandidat for Enhedslisten i Rebild.
Sofie Skovgaard Olsen, 29 år, Skørping, lærerstuderende. Som lærerstuderende har jeg læst et semester i Norge med fokus på, hvordan man kan bruge friluftsliv i en pædagogisk sammenhæng. Udelivet rummer uanede læringsoplevelser, men kræver ofte en del energi og planlægning. Børn opholder sig mindre i naturen end tidligere generationer, og den tendens, mener jeg, vi har et ansvar for at bryde. Jeg mener, at vi bør lave flere tiltag, der fremmer mulighederne for udelivet i skoler og daginstitutioner, fx ved at efteruddanne kommunens lærere og pædagoger, lave to-lærer ordninger, m.v. Vi skal have mindre “røv til sæde læring” og mere undren og undersøgelse i naturen og verden omkring os. Børn og unges trivsel og udvikling ligger mig meget på sinde.

Hvad giver monstro dig hverdagsglæde? Hverdagsglæde oplever jeg, når jeg hver mandag synger i et lokalt rytmisk kor i Skørping, hvor jeg bor i lejlighed med min søde kæreste og vores hund. Jeg oplever det også, når jeg i selskab med dejlige damer svinger ketcheren i nede i tennisklubben, eller når jeg bliver mødt af et imødekommende personale på biblioteket, hvor jeg holder meget af at komme. Kultur- og foreningslivet fylder meget i mange menneskers hverdag. Det er vigtigt, at vi sikrer, at det har gode rammer, og at alle har mulighed for at deltage aktivt i det, der giver deres liv hverdagsglæde. Altså kræver det en investering i alt det, der giver sammenhold, samhørighed og smil på læben.            Jeg er født og opvokset i Skørping, og efter nogle gode år i Aarhus, er jeg flyttet tilbage til min hjemegn. Vi trængte til at komme ud af byen og tættere på naturen. Mine mærkesager er natur/miljø, børn og skole og kultur/fritid. Jeg vil arbejde for, at vores børn og unge får bedre mulighed for at blive “dus med himlens fugle” og lærer at værne om vores klode og klima. Og jeg vil arbejde for skabe rammer for mere hverdagsglæde. Jeg er nysgerrig på, hvad hverdagsglæde betyder for dig.

 

Niels Jensen, 74 år, pensionist, Bælum, 

Jeg har gennem mange år arbejdet  som gartner i Aalborg kommune. Jeg er både kandidat for Enhedslisten i Rebild kommune og til Regionsvalget.

En værdig alderdom.  

Jeg ser ældre som værdifulde mennesker med ressourcer og stor viden. Jeg vil arbejde for en ældrepolitik, hvor kommunens ældste skal sikres en tryg alderdom og hvor ældre der har behov for pleje og omsorg, får den nødvendige hjælp.

Ældre skal have mulighed for at vælge den boform, der passer dem bedst.

Ældre skal have mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Hjemmehjælpen og den praktiske hjælp skal styrkes. Det gælder også støtte til kulturelle og sociale tilbud. Og så skal den ældre have mulighed for at komme rundt i kommunen.

Hjemmehjælpen skal fastholdes i kommunalt regi. En god ældresektor kendetegnes ved kvalificeret og veluddannet personale. Personalet i ældresektoren skal sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold samt gode mulighed for opkvalificering og efteruddannelse. Desuden skal personalet have bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som ældre har.

Bitt Juul Jensen, 66 år, Skørping, klimaaktivist

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet både som lærer og som sagsbehandler. Sammen med min mand har vi boet i Skørping i 32 år og jeg elsker vores dejlige by med dens kultur, natur og folkelige engagement.

Beskyt vores klima, natur og miljø

Siden jeg gik på efterløn, har jeg været klimaaktivist i Bedsteforældrenes Klimaaktion sammen med en masser andre bedster. Vi har kastet os over at få klimasagen øverst på dagsordenen. Den seneste rapport fra FNs klimapanel dokumenterer, at klokken er mere end 5 minutter i 12 – ikke for at forhindre klimaforandringerne, for de er her allerede, men for – forhåbentligt – at undgå endnu værre katastrofer. I dag bruger vi i Danmark ressourcer som var der 4,3 jordkloder. Udgangspunktet må være princippet om ”Én Klode”.

Vi må og skal i Rebild kommune indtænke vores CO2 udslip indenfor alle politik områder, og vi skal have en plan for, hvordan vi i Rebild Kommune når vores 70 %’s CO2 reduktion, som Klimaloven foreskriver.

Solidarisk velfærd 

Vi skal sikre, at der er tid til omsorg for vores ældre, at der er pædagoger nok i børnehaven og at der er tid velforberedt undervisning i folkeskolen. Vi skal tage hånd samfundets udsatte og sårbare. Det er både solidarisk og grundlaget for at vi alle lever i et trygt samfund.