Klimakrise: Sidste udkald

To organisationer og tre partier var torsdag 22.10. repræsenteret på et klimadebatmøde på Skørping Skole med overskriften ”Klimakrise: Sidste udkald”. Enhedslisten Rebild var arrangør, og partierne SF og Radikale havde sendt de lokale kommunalpolitikere Nicolai Abildgaard og Leon Sebbelin, mens Enhedslisten selv, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Den Grønne Studenterbevægelse havde sendt engagerede panel- og debatdeltagere fra Aalborg – Lasse Olsen, Elena Smith og Mette Jensen.

Formålet med debatmødet var at øge den lokale folkelige mobilisering og dermed presset på politikere både lokalt og nationalt. Deltagerne var enige om at kræve handling på klimaområdet, og aftenes emne til diskussion var derfor hvilke konkrete handlinger, man skal kræve – og af hvem.

I salen lyttede – med coronakorrekt afstand og mundbind – 30 mennesker med forskellig hårfarve, køn, alder og politisk observans. Bitt Juul Jensen fra Enhedslisten bød velkommen og mindede om, at 6000 større naturkatastrofer med direkte forbindelse til klimaforandringerne er dyrt i penge men – vigtigere endnu – i menneskeliv.

Sofie Skovgaard styrede derefter venligt, bestemt og med charme oplæggene fra panelet, det følgende ”debat-café-gruppearbejde” og den opsummerende panelrunde.

Panelets korte oplæg spændte vidt. Lasse Olsen var bekymret over 38 graders sommervarme i Sibirien, præsenterede begrebet ”klimabudget” og konkluderede, at vi må producere, spise, transportere os og bo anderledes i fremtiden. Elena Smith mindede om, at det er uproblematisk at leve mere beskedent, fortalte om bedsteforældrenes mange forskellige aktiviteter og aktioner og følte tillid til, at folk er villige til at bidrage, hvis de forstår, hvad der er på spil. Leon Sebbelin understregede sit kommunale perspektiv og et ønske om samarbejde mellem forskellige interesser, eksemplificeret med økologisk og konventionelt landbrug. Sebbelin havde desuden en stærk tro på teknologiens bidrag i klimakampen. Mette Jensen fastholdt politikernes ansvar og nævnte fire områder, som Den Grønne Studenterbevægelse ønsker fokus på: Uddannelse i bæredygtighed; At indirekte udledninger (f.eks. dyrefoder og brændsel produceret i udlandet og udenrigsflyvning) fremover medregnes i det nationale co2-regnskab; Biodiversitet – herunder reducerede produktionsarealer og endelig et ønske om klimaafgifter på forurening. Nicolai Abildgaard var til dels teknologi-fortrøstningsfuld, havde fokus på at få andre end ungdommen og alderdommen med på klimaforbedringsvognen og medbragte konkrete og jordnære forslag om genbrugsbyggematerialer, -tøj og -varme og plasticafholdenhed fra sin datter, ”den lokale Gretha Thunberg”.

En runde ”spørgsmål og kommentarer fra salen” viste, at tilhørerne nok kom med lidt forskellige perspektiver og kæpheste i bagagen. Der blev kommenteret og spurgt en del til forskellige teknologiers skyld i klimakrisen og nytte i at bekæmpe krisen. Biler, byggeri og overskudsvarme. Regeringens såkaldte ”hokeystav”-model stod for skud (hvor vi ikke gør noget markant for at opnå klimagasreduktioner nu, men forlader os på, at ny og billigere teknologi om nogle år skal føre til et brat fald i emissionerne).

Således ansporede havde deltagerne efter en kort pause mulighed for at deltage i diskussionen i én af fire grupper med emnerne social bæredygtighed, Rebild Kommunes klimatiltag, landbrug samt transport. Snakken gik livligt og alle så ud til at komme til orde. Brudstykker af samtalen var alt, hvad undertegnede kunne få med sig.. Vi skal ekspropriere landbrugsjord. Konventionelt landbrug er på vej mod større bæredygtighed, for landmændene vil gerne – men de ved ikke, hvor de skal starte. Vi skal have multifunktionelt landbrug. Nye afgrøder i stedet for soja, læhegn for biodiversitetens skyld, nedsat kødproduktion. Vi skal renovere det eksisterende byggeri i stedet for at bygge nyt. Og vi skal have fokus på det sociale aspekt af byggeriet. Vand bliver et stort emne i klimakampen. Det gode liv er bl.a. at kunne se naturen – at årstiderne og livet omkring os ikke forstyrres – at høre til på sit sted. Meningsfuldhed overfor spænding og nydelse. De unge er parate til nye transportmønstre. Delebiler, kollektiv transport, betalingsringe, pendlerpladser, by overfor land. Vores hverdagsøkonomi kan ændres. Vi kan leve mere bæredygtigt, forbruge mindre og klare os med kortere arbejdstid.

Panelets afsluttende bemærkninger rundede en interessant aften af. Gæt selv, hvilke af paneldeltagerne, der bemærkede følgende: ”Partnerskaber er løsningen” og ”Kom mindre vand i kogekedlen”. ”Der er mest uenighed om, hvor presset skal komme fra – oven eller neden. Vi ønsker et pres fra oven”. ”I aften har været en dejlig blanding af politiske bevægelser og borgere. Der er god energi, når vi taler sammen”. ”Mange spændende ting her. Hvilke elementer skal en co2-reduceringsplan indeholde?”. Og endelig ”Øh – bare tak for i aften. Alle partierne er fodslæbende – inklusive mit eget. Men klimaet er for vigtigt til at overlade til politikerne! Vi må alle handle og tage det på os.”

Som hørt – Teresa Næss, kontaktperson Enhedslisten Rebild