Klimavalg og kommunal klimahandling nu!

Læserbrev af spidskandidat  Flemming Larsen :

Efter ældrepolitik og folkeskole er natur, miljø og klima det vigtigste emne, til kommunalvalget den 16. november 2021.

Den grønne dagsorden vægter højere end kommuneskat og grundskyld ifølge en måling foretaget af Nordstat for Altinget.

  • ”Vi er klar til et kommunalt klimavalg, og rigtig glade for at den grønne dagsorden for alvor rykker ind på den kommunalpolitiske scene. Det er ude i kommunerne den grønne dagsorden skal realiseres i praksis, og det er borgernes engagement, der bestemmer succesen”. 

Vælgerne har også en tydelig tjekliste klar, hvad kommunalpolitikerne skal have styr på.

  • En aktiv naturpolitik og adgang til mere natur
  • Drikkevand skal beskyttes bedre
  • Kommunen skal tage klimaansvar og bidrage aktivt til CO2 uddelingerne reduceres

Det er en kommunalpolitisk opgave, at skabe mere vild natur og styrke biodiversiteten. Naturen står desuden højt på listen, når folk vælger bopæl. Vi arbejder for en naturpolitik med konkrete mål for mere vild natur samt hvordan naturen bevares og plejes.

I alt for mange kommuner er grundvandet truet af nedsivende sprøjtegifte og nitrat. Tilbage I 2017 stillede Enhedslistens byrådsmedlem forvaltningen en række spørgsmål om pesticider og nitrat i drikkevandsboringer. Af svaret fremgik, at kommunen ikke havde et samlet overblik. Blå skilte rundt omkring i kommunen der markerer særligt sårbare drikkevandsområder, er ikke en ambitiøs indsats. Det er muligt at beskytte vores drikkevand, det kræver økologisk omlægning.

Den kommunale klimaindsats skal gøres aktiv. Forpligtelserne til at reducere egen CO2-udledning skal hæves, og kommunen skal gå foran med at hjælpe borgere og virksomheder. Klimaet skal indtænkes i alle kommunal- og lokalplaner. Der er brug for lokale klimabudgetter med fokus på grønne indkøb, transport, byudvikling, energiforsyning, affald og landbrug.

Vi samarbejder med alle aktive medspillere der ønsker at udvikle og styrke lokale klimaindsatser. Vi arbejder for socialt retfærdige, grønne og bæredygtige løsninger.

Byrådets sammensætning har stor betydning. Kommunen er myndighed i mange spørgsmål. Det drejer sig fx om beskyttelse af vores drikkevand, om håndtering af affald. Det drejer sig også om, hvorvidt børn på institutioner og ældre på plejehjem skal spise mere økologisk.

Enhedslisten Rebild står på naturens, miljøets og klimaets side!