Landbrugets hasard med folkesundheden

Danmarks Radio kunne den 20. juni 2018 bringe nyheden om at antibiotikaforbruget i Sundhedsvæsenet var faldet med 6,7 % det seneste år. Det er særdeles vigtigt og særdeles positivt.

Det er helt afgørende vi får nedbragt brugen af antibiotika, for at forebygge antibiotika-resistens. Resistente bakterier er en enorm trussel mod folkesundheden. Forskere vurderer at vi på verdensplan i løbet af en kort årrække vil opleve 10 mio. dødsfald årligt, hvis ikke vi får løst problemet med resistens.

Vi har heldigvis et par handlemuligheder.

Vi kan forske i og udvikle nye antibiotika. Det er medicinalindustrien bare ikke særligt optaget af da indtjeningsmulighederne er for små. Der er langt mere profit på at udvikle kure mod kroniske sygdomme i den rige del af verden. Derfor sker der ikke noget så længe vi lægger vores skæbne i medicinalindustriens hænder. Derfor må der etableres et offentligt, demokratisk alternativ til medicinalindustrien når det handler om forskning og udvikling af medicin.

Vi kan nedbringe brugen af antibiotika til det absolut nødvendige. Det er det man er i gang med i sundhedsvæsenet, hvor forbruget nu er faldende. Det betyder at man i det danske sundhedsvæsen nu bruger ca. 40 tons årligt.

Forbruget i landbruget er på 100 tons årligt. Det vil sige at vi bruger 2½ gang mere på dyr end vi gør på mennesker. Det er fuldstændigt absurd at vi for at opretholde en højt industrialiseret og intensiv animalsk fødevareproduktion er nødt til at spille hasard med folkesundheden.

Især fordi der findes alternativer ved mere ekstensive produktionsformer, hvor antibiotikaforbruget i fødevareproduktionen kan minimeres drastisk.

Det er ikke rimeligt at der spilles hasard med folkesundheden for at opretholde højintensiv animalsk produktion. Derfor burde vi satse på en mere ekstensiv, økologisk animalsk produktion.

Resistens problemet kan løses. Men det kræver politisk vilje.