Ønsker Rebild Kommunes borgere også rent drikkevand i fremtiden?

Selvfølgelig skal drikkevandsområderne i Rebild Kommune beskyttes. Det er en forpligtelse.

Hvis det ender med, at Lindenborg og NCC får tilladelse til, at udvide grusgraven, i Siem Skov, risikerer vi, at der spilles hasard med drikkevandet. det vil være en trussel for de flere tusinde, der i dag får deres drikkevand fra vandindvindings området under Siem Skov. Den 21 november skal vi stemme til kom unevalget. Jeg har besluttet mig for, at mit kryds ved Enhedslistens spidskandidat Bent Skovgaard Olsen. Det gør jeg fordi Bent, som ene mand sørgede for, at

Regionens plan om udvidelse af grusgraven i Siem Skov, blev drøftet i byrådet. Havde Bent ikke taget sagen op, ja så var der måske allerede givet tilladelse til udvidelsen. Bent har undervejs også været en af initiativtagerne til aktionsgruppen Værn Om Vand, der består af lokale foreninger og borgere, der utrætteligt, gen-nem det sidste år, har gjort opmærksom på hvilke

Konsekvenser en udvidelse af grusgraven, kan få for drikkevandet. Bl.a. med den store markering ved Thorup Kirke D. 1. oktober 2016. Bent har også været den byrådspolitiker, der har sørget for løbende, at holde øje med sagen. Efterfølgende har Bent også været den politiker der har sørget for, at et enigt byråd valgte, at klage over Regionens beslutning om at udlægge området som graveområde, og vælge, at tage højde for om-rådets særlige betydning som grundvandsdannende område.

Vi har brug for politikere, der tør stå fast ved deres holdninger, også selvom man fra begyndelsen står alene med sine synspunkter. Bent har vist sig, at være en særdeles opmærksom og vedholdende politiker. Der er således mange gode grunde til, at stemme på Enhedslistens Spidskandidat, Bent Skovgaard Olsen.

Det er en skandale og fuldstændig uforståeligt, at Region Nordjylland har foreslået en udvidelse af råstofindvinding over det største grundvandsdannende område. Der er ikke brug for, at spille hasard med fremtidens drikkevand, der er vores vigtigste råstof.

Jørgen Tarp
Volbjerg 2,
9520 Skørping.