Rebild sammen om vores fremtid – fordi vi vil Rebild Kommune

Rebild sammen om vores fremtid – fordi vi vil Rebild Kommune

Enhedslisten Rebilds politiske vision og opgave er at sørge for, at kommunen danner rammen om et sundt, trygt og sammenhængende liv for alle mennesker, uanset hvor i kommunen de bor.

Vi arbejder for at styrke kommunens sammenhængskraft, gennemsigtighed samt for en grøn og bæredygtig udvikling Der tales så ofte om at beskytte vores demokrati mod udefrakommende farer.

Men lad os starte med at huske på, at demokratiet ikke er kommet af sig selv.

  • Demokratiet er noget, som tidligere generationer har tilkæmpet sig. For os handler demokratiet om at styrke både kollektive og individuelle rettigheder Kollektive rettigheder handler blandt andet om retten til gratis sundhed, uddannelse samt en god ældrepleje. Individuelle rettigheder handler blandt andet om retten til et privatliv, retten til at kunne udtale sig offentligt, retten til at bestemme over egen krop, retten til bestemme antallet bad pr. uge.
  • Demokrati handler også om, at kommunen udbyder den service borgerne ønsker. Vi mener det sikres bedst gennem den demokratiske proces, der sker i forbindelse med et demokratisk valg mellem repræsentanter fra forskellige partier/lister. Med til det aktive demokrati hører deltagelse i lokalrådsarbejde, ældreråd og forskellige typer af foreninger.
  • Demokrati handler også mulighederne for demonstrationer, underskriftsindsamlinger og læserbreve og høringer i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner, sammenlægning af skoler, nedlæggelse af plejehjem m.m.
  • Demokrati handler også om hvordan kommunen beskæftiger sig med lokale sager. Det kunne fx være miljø, planlægning, samarbejde mellem institutioner.
  • Demokrati handler også om muligheden for at lokale fora skal kunne foreslå emner behandlet i byrådet. Demokrati handler også om hvordan kommunen forholder sig i forhold til blanding af by og landsamt at der er forskel på levevilkår indenfor kommunen.