Send konfliktpengene tilbage til velfærden

Send konfliktpengene tilbage til velfærden

Når det offentlige område rammes af konflikt sparer arbejdsgiverne penge til løn, mens borgere oplever dårligere offentlig service og de offentligt ansatte mister deres lønindtægt. Vi foreslår Folketinget opretter en velfærdspulje, så de sparede lønudgifter i forbindelse med strejke og lockout på statslige, kommunale og regionale arbejdspladser, bliver ført tilbage til de arbejdspladser, der er ramt af konflikt.

En konflikt på det offentlige område betyder, at mange borgere og virksomheder ikke vil få løst en række offentlige opgaver og velfærdsydelser. Lockouten vil – også på længere sigt – betyde længere ventelister på sygehusene, en forsinket dyrekontrol og udskudte eksamener på skoler, gymnasier og universiteter mv.

For de offentligt ansatte, og for os som ansvarlig fagbevægelse, er det vigtigt, at vi gør alt for at genoprette kvaliteten i den offentlige sektor, når en evt. konflikt er overstået, så vores medborgere ikke bliver ramt mere end højst nødvendigt.

Derfor foreslår vi, at der bliver oprettet en pulje, der skal håndtere eftervirkningerne af en konflikt i hele den offentlige sektor. Igennem denne pulje skal de lønkroner arbejdsgiverne sparer ved en konflikt tilbageføres til de ramte arbejdspladser, så snart konflikten er overstået. Teknisk kan man pålægge kommuner, regioner og stat, at midlerne forbliver og bruges på området.

Velfærdspuljen skal sikre, at de sparede lønkroner ikke bliver brugt til besparelser, men at borgerne derimod får den velfærd, som de er blevet stillet i udsigt i kommunale og regionale budgetter og finansloven.

Forslag stillet af Kontaktoplysninger
Lars Qvistgaard Egedal, AC [email protected]
Medstillere Kontaktoplysninger
Per Lindegaard Hjorth, KS
København
[email protected]
Tina Schouborg Lambrecht, DF
Aalborg
[email protected]
Grete Christensen, DSR
Holbæk
[email protected]
Dennis Dandanell Kristensen, FOA
Frederiksberg
[email protected]
Thomas Damkjær Petersen, IDA
København
[email protected]
Claus Oxfeldt, PF
Adressebeskyttelse
[email protected]
Camilla Gregersen, DM
København
[email protected]
Tina Nør Langager, ETF
Roskilde
[email protected]
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Esbjerg
[email protected]
Mette With Hagensen, SKF
Varde
[email protected]

Stem

Blanket til støttere

Borgere uden NemID kan i stedet benytte en papirblanket til at støtte et borgerforslag. Hent blanketten ved at klikke på “Download blanket”. Blanketten udfyldes og indsendes til Folketinget.

Download blanket