Skolekapaciteten i Støvring skal prioriteres her og nu 

Af byrådskandidat Solveig Lauritsen

Støvring vokser med en hastighed Rebild kommune reelt ikke har råd til. Økonomien til institutioner og infrastruktur følger ikke med – og det er et kæmpe problem. I Enhedslisten Rebild forstår vi ikke, at kapacitetsudfordringerne i Støvring bliver ved med at overraske.

Den nuværende prognose viser at den forventede stigning i Støvring frem til 2034 er på 722 skolebørn. Det fremgår af den dagsorden, Børne og Familieudvalgets skal drøfte d. 29. september 2021. Bavnebakken og Karensmindeskolens nuværende kapacitet er fuldt udnyttet i skoleåret 2023/24. Så opgaven haster!

Brug for langsigtede løsninger.

Flere scenarier. Et scenarie handler om at udvide de eksisterende skoler på eksisterende matrikler. Ifølge materialet udarbejdet af forvaltningen, er det løsning der indeholder forskellige udfordringer. Enhedslisten går ikke umiddelbart ind for at 2 store skoler med hhv. tre og fire spor, skal vokse yderligere. Alt for store skoler gavner ikke elevernes trivsel og læring.

Bavnebakken er i forvejen utroligt tæt bygget. Som vi ser det vil der kun være begrænsede muligheder for udvidelse. Karensmindeskolen ligger et skønt område omgivet af Mastrup Sø og Mastrup Bæk. Det er et område vi ikke ønsker at belaste yderligere.

Næste scenarie er en kombination, der handler om overbygningsskoler. Enten skal der bygges en ny overbygningsskole eller nuværende skoler skal gøres til 0. – 6. klasses skoler. Det mener vi umiddelbart er en dårlig løsning. Vi ønsker ikke at rive de nuværende skoler i stykker.

Det tredje scenarie er opførelse af en ny 0 – 9 klasses skole i Støvring. Selvom dette scenarie også giver anledning til en række spørgsmål, finder vi umiddelbart denne løsning, som den bedste.

I forhold til 10. klasse er vi åbne overfor andre løsninger.

Enhedslisten er optaget af gode langtidsholdbare løsninger. Vi har fokus på at kommunens folkeskoler skal forbindes med høj kvalitet samt at skolerne indrettes, så de styrker elevernes trivsel og læring.

I Rebild kommunes skolevæsen skal:

  • Alle børns skal have mulighed for at købe billig, sund og god økologisk mad i skolen
  • Elevernes indflydelse skal styrkes i samarbejdet mellem skole, forældre og elever
  • Klasseloft på 22 elever
  • To-voksen-undervisning i mindst 50% af undervisningen i indskolingen
  • To-voksen-undervisning i mindst 30% af undervisningen på mellemtrinnet
  • Ret til modersmålsundervisning og mentor-støtte for tosprogede elever
  • Klimarenovere alle skolebygninger samt sikre tidssvarende læringsmiljø og udearealer