Sparekatalog i Rebild kommune forringer dagligdagen for børn og unge 

Af spidskandidat Flemming Larsen:

29 millioner kroner. Det ser ud til at være den samlede budgetudfordring politikerne står til at skulle løse i forbindelse med næste års budget.

Den 28. oktober 2020 påpegede Enhedslisten Rebild i et læserbrev, at et politisk flertal i byrådet svigter velfærden, når de vælger at sænke skatten. Vi påpegede, at der var tale et skønmaleri, når borgmester Leon Sebbelin (RV) udtalte, at budgettet fortsat sikrer kvalitetsudvikling i Rebild kommune.

Skattelettelserne blev vedtaget af Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokraterne.

Vi opfordrede i den forbindelse lokalpolitikerne at gå tilbage til Folketinget, og sige fra overfor de snævre økonomiske bånd, som udstikkes fra Christiansborg.

Vi bad desuden borgmesteren redegøre for, hvorfor man ikke valgte at fastholde skatten?

Nu står de samme politikere med et sparekatalog i hånden. Vel og mærke et sparekatalog, der rammer Børne- og Familieudvalgets område hårdt.

Hvad angår minimumsnormeringer vil spareforslaget føre til, at der kommer til at mangle et sted mellem 2,7 og 7 millioner kroner i 2025 for at leve op til minimumsnormeringer.

Sparekataloget foreslår desuden besparelser ved at fjerne indskolingsmodellen, puljerne til fremtidens folkeskoler, daginstitutioner og strukturændringer.

Forslagene til strukturændringer handler om nedlæggelse af Ravnkilde og Blenstrup skoleafdelinger og nedlæggelse af daginstitutioner i Ravnkilde, Bælum, Rørbæk og Blenstrup med tilhørende SFO.

Vi mener desuden at det er et stort demokratisk problem hvis sparekataloget ikke kommer til at indgå i 1. behandlingen af budgettet.

Vi vil opfordre alle til at demonstrere og vise deres utilfredshed mod disse urimelige forringelser.