Terndrup Skole tilbage som selvstændig skole med egen ledelse og egen økonomi.

Terndrup Skole tilbage som selvstændig skole med egen ledelse og egen økonomi.

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste har i fællesskab stillet forslag om Terndrup skole pr. 1. januar 2018 igen bliver en selvstændighed skole med egen skoleinspektør og synlig daglig ledelse. Forslaget medfører desuden, at der igen skal være en selvstændig skolebestyrelse på Terndrup Skole.

De tre partier har alle modtaget et stort antal henvendelser fra forældre, der ikke mener at skolens ledelse, er lydhøre og handler på de mange forskellige problemstillinger deres børn har på Terndrup Skole.

Elevtallet på skolen er alarmerende lavt og dette sammenholdt med, at mange lærere (ca. 12 indenfor 15 måneder) har valgt at forlade skolen.

Vi ser meget dygtige lærere give op. Samtidig ser vi i rasende tempo forældre flytte deres børn til andre skoler. Det er uholdbart, ikke mindst fordi både lærere og forældre samstemmende gør opmærksom der mangler ledelse, der tør tage beslutninger og føre dem ud i livet.

Gennem mere end 1 år, er vi løbende blevet kontaktet af forældre og lærere, der er bekymrede for hvordan situationen på skolen håndteres. Umiddelbart efter Pinse indkaldte en bred skare af forældre flere byrådspolitikere til et møde for den måde at blive hørt. På mødet kunne det ene forældrepar efter det andet fortælle om, hvordan skolens ledelse efter deres opfattelse har tilsidesat både lovgivning – samt massive opråb fra forældrene.

Vi politikere var meget rystet efter mødet og bad straks forældregruppen tage kontakt til direktøren på området. Dette resulterede i er møde på rådhuset med forældre og forvaltning, hvor endnu flere skræmmende historier kom frem i dagens lys.

Det er en alvorlig situation for Terndrup Skole. En situation der kræver handling.

Ved at kræve en 100 % tilstedeværelse af den nuværende kontraktholder på Terndrup Skole risikerer vi blot, at skabe problemer på de to øvrige skoler i samarbejdet.

Da samarbejdet mellem Blenstrup og Bælum skoler ser ud til at køre fornuftigt, ser vi ingen grund til at ændre dette. Derfor ser vi ingen anden udvej end, at Terndrup Skole bliver en selvstændig skole igen, og udtræder af fusionen med Blenstrup og Bælum pr. 1. januar 2018.

Det har vist sig at én leder på tre skoler ikke fungerer. Derudover er Terndrup Skole i stor fare for at miste endnu flere elever næste skoleår. Vi er nød til at tage et politisk ansvar og reagere på den alvorlige situation Terndrup skole står med.

Forslaget har opbakning fra flere skolebestyrelsesmedlemmer på Terndrup skole og forældrene generelt. Desuden har forslaget stor opbakning fra byens foreninger.