Vi har tillid til medarbejderne

Vi har tillid til medarbejderne

Rebild Kommune er som arbejdsplads vores vigtigste aktiv og helt afgørende for hvorvidt det lykkes at komme i mål med de mange forskellige opgaver, der dagligt løses.

Det er de ansatte, der i kraft af deres daglige arbejde skaber kommunens sammenhængskraft.

Derfor skal kommunen som arbejdsgiver til stadighed være opmærksomme og bevågne i forhold til de ansattes arbejdsvilkår.

Enhedslisten Rebild vil i den kommende byrådsperiode arbejde for:

  • At skabe etiske retningslinjer i forvaltningens arbejde
  • At kommunen arbejder efter Social Kapital principperne
  • At etablere en whistleblower ordning
  • At styrke kommunens rammer for ligestilling
  • At forbedre arbejdsmiljø og trivsel
  • At forebygge udbrændthed og sikre rammer for supervision
  • At skabe rammer for tværsektorielt samarbejde

Med venlig hilsen

Finn Grøn Nielsen
Himmerlandsbyen 15,
Årestrup
9520 Skørping
Emilie Søndergaard
Cimbrervej 1,
Rebild
9520 Skørping
Bent Skovgaard Olsen
Sdr. Kirkevej 4
9520 Skørping

Spidskandidater til kommunevalget for Enhedslisten Rebild