Generalforsamling

Bestyrelsen i Enhedslisten Rebild indkalder til generalforsamling d. 1. juli kl. 19.00 på Kulturstationen i Skørping.

Efter at have været lukket ned i forbindelse med coronaen mener vi (bestyrelsen), at det er på tide, at vi får afholdt vores udsatte generalforsamling, som skulle have været afholdt i maj måned.

Vi har i det sidste års tid været lidt underdrejet i afdelingen mht. aktiviteter. Det skyldes bl.a. at vi har været en lille bestyrelse, som har været ramt af sygdom og lønarbejde.  Bestyrelsen ønsker ikke at trække sig, men at vi bliver flere til at tage del i afdelingens arbejdet.

Vi havde derfor under nedlukningen ringet rundt til næsten alle vores medlemmer i samarbejde med vores regionale organisationssekretær Rasmus, for at få flere med. Det har været en god oplevelse og der er en håndfuld, som har tilkendegivet, at de ønsker at være aktive i bestyrelsen.

Vi håber derfor, at vi i forbindelse med generalforsamlingen kan blive flere aktive og skabe nyt liv i afdelingen.

Dagsorden for generalforsamlingen jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Kontaktpersonens beretning.

  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

  4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

  5. Valg af afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor.

  6. Evt.

OBS: For at generalforsamlingen kan forløbe ordentlig mht. plads og mindske risikoen for smitte, så vil vi gerne, at man tilmelder sig til Rasmus Østergaard på rasmusf@enhedslisten.dk