Pingviner med et smeltende isbjerg på besøg i Rebild

Den 4. juli 2017 holdt Enhedslisten Rebild en fremragende demonstration hvor pingviner trak et smeltende isbjerg op til indgangen til Rebild Bakker, hvor USAs uafhængighedsdag blev markeret, for at illustrere konsekvenserne af at Trump har trukket ud af Paris-aftalen.

Peter Hvelplund, folketingskandidat fra Nordjylland, holdt denne tale til demonstrationen:

Vi er samlet her i dag for at fejre USA.

Det lyder paradoksalt, men det er ikke desto mindre det vi er.
For i virkelighedens verden er vi de sande venner af traditionen bag uafhængighedserklæringen fra 4/7 1776.

Hvad står der i uafhængighedserklæringen?

Ja, den opstod på baggrund i oprøret mod den britiske kolonimagt.
I den står bl.a.:
” Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke.
At for at sikre disse rettigheder er blandt mennesker oprettet regeringer, hvis retfærdige magt hviler på de styredes samtykke, og når som helst nogen regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller ophæve den og at indsætte en ny regering, baseret på sådanne grund sætninger og med magtbeføjelser organiseret på den måde, som efter dets opfattelse mest sandsynligt vil bringe dem sikkerhed og lykke.”
Dengang indsnævrede man ganske vist begrebet ”Alle mennesker” så alle mennesker ikke gjaldt slaver og oprindelige folk.
Men alligevel!
For den tid var den i sin grundtanke også en revolutionær handling der bortkastede det britiske overherredømme og knæsatte princippet om folkets suverænitet.
En regering eller stat er ikke legitim hvis den ikke har folkets samtykke og opbakning.
Den var revolutionær i den forstand at den omstyrtede en herskende samfundsorden, men også i den forstand af den indførte princippet om folkestyre.
Et princip der ikke var udbredt i en verden præget af feudale styreformer.
Et demokratisk opgør mod feudale og klerikale kræfter.
Derfor blev uafhængighedserklæringen også startskuddet til den udvikling der senere førte til den franske revolution, menneskerettighederne, pariserkommunen, den tyske revolution med Liebknecht og Luxemburg.
Paradoksalt når vi kender til det blodspor af diktaturer USA har indsat og fastholdt ved magten stik imod befolkningernes ønsker.
”regeringer hvis retfærdige magt hviler på de styredes samtykke”
Mon det var tilfældet i Chile, Panama, Vietnam, Irak, Afghanistan, Libyen…fortsæt selv rækken!
Men det er ikke Uafhængighedserklæringens skyld. Nærmere den fejlslagne stat der opstod efterfølgende!
Uafhængighedserklæringen handler faktisk om at udvide de demokratiske rettigheder.
At omstyrte den herskende orden og erstatte den med en form for folkemagt.
I den forstand kan vi kun hylde dagen i dag og med god ret hævde at vi er arvtagerne til tankerne bag, mens de der står inde i bakkerne støtter en total depraveret og perverteret udgave af erklæringen.

For hvordan går det så i dag. Hvad er det for en stat regering og præsident de hylder derinde.
Det er en præsident der netop har trukket USA ud af FNs klimaaftale – Paris-aftalen..
Et spagt og utilstrækkeligt svar på vor tids største politiske og eksistentielle udfordring.
Klimaforandringerne.
Spagt og Utilstrækkeligt, Ja, men dog et svar.
I stedet for at støtte forpligtende mål for at nedbringe forbruget af fossile brændsler, pusler det fossile fantasimonster i det hvide hus med planer om at sætte turbo på kul, tjæresand og skifergas.
Mere sort bliver det ikke.
Vi ved at 75% af de kendte ressourcer af fossile brændsler skal blive i jorden hvis FN klimapanels smertegrænse på en 2 graders stigning skal overholdes.
Fordi vi kender konsekvenserne men ikke kan overskue dem!
Havstigninger på adskillige meter. Store landområder der vil blive udslettet. Store områder der bliver til ørken. Eksplosiv stigning i antal af flygtninge der må flygte på grund af klimaforandringer.
Ligesom vi har en liste over lande hvor USA på grund af sine imperiale stormagtsinteresser har undertrykt folkeslag med despotiske diktatorer kan vi nu lave en liste over lande hvor befolkningerne bliver tvunget fra hus og hjem pga af olie og gasindustriens umættelige trang til ekspansion og vækst. Støttet af de Hvide Hus. Bangladesh, Tuvalu, Vietnam, Grønland, Kenya, Ethiopien osv.

Det rammer mennesker, det rammer naturgrundlaget. Isen smelter og pingvinerne tager slæbet!

Hvad var det nu The Founding Fathers skrev i Uafhængighedserklæringen:
”Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke.”

Men det gælder måske ikke i Bangladesh og Tuvalu i dag, ligesom det dengang ikke gjaldt for slaver og oprindelige folk.

Men det er vores opgave at sikre:

  • At hensynet til økonomisk vækst ikke kommer til at stå over hensynet til mennesker og miljø.
  • At hensynet til magten ikke kommer til at stå over folkenes ret til selvbestemmelse

Derfor hylder vi i dag de principper der understreges i Uafhængighedserklæringen og siger med samme revolutionære kraft:

  • Ingen klassekamp uden klimakamp.
  • Ingen klimakamp uden klassekamp.

Følg eller Læs mere fra Peter på Facebook: Peder Hvelplund

Se vores film fra festlighederne