Vi rører på os

Enhedslisten Rebild har kørt på lidt lavt blus de seneste måneder. Vi har ikke holdt egne møder på Zoom. Dele af bestyrelsen har dog vovet at deltage i Zoommøder andre steder og er ret positive overfor den form for møde. Faktisk har vi snakket om at kombinere fremtidige møder, så man både kan deltage personligt ved fremmøde og via Zoom. Det samme planlægger andre afdelinger, og det kan have sine fordele for folk med lang transport, problematisk transport, dårlig tid, små børn osv.

Vi planlægger sammen med Mariagerfjordafdelingen et medlemsmøde med oplæg fra et lokalt medlem om natur og biodiversitet. Datoen for dette møde er endnu ikke fastsat.

Desuden skal vi have valgt delegerede til årsmødet, som igen bliver via Zoom, og vi skal have holdt vores generalforsamling.

Generalforsamlingen skal være i maj. Vi skal som tidligere skrevet have valgt en bestyrelse og fundet en ny kontaktperson. Datoen for generalforsamlingen følger senere.

Årsmødedeltagerne vælger vi på et møde 6. april. Vi håber, at vi kan mødes fysisk, men har pga usikkerhed om genåbningen efter Coronanedlukningen ikke reserveret et lokale endnu. Vi har to delegerede og en suppleant, og foreløbigt har vi tilsagn fra ét medlem, som ønsker at deltage. Er du interesseret i at komme med, kan du meddele det til bestyrelsen via rebild@enhedslisten.dk eller til Teresa på 2398 0796.

Vil du have indflydelse på, hvem der deltager i årsmødet for Enhedslisten Rebild, skal du holde øje med din mail for at se indbydelsen til mødet 6. april.

Endelig kan vi fortælle, at vi har ringet rundt for at finde ud af, om der er basis for, at Rebildafdelingen kan finde en kandidat til efterårets kommunalvalg. Det ser desværre ikke alt for lyst ud. Flere medlemmer vil gerne bakke op og deltage i valgkampens forskellige gøremål, men ingen har meldt sig som kandidat. Fristen for opstilling er dog først i september, så der er tid endnu.