Budgetaftale i Rebild Kommune: Enhedslisten tager ansvar for velfærden!

Budgetaftale i Rebild Kommune: Enhedslisten tager ansvar for velfærden!

Partierne bag budgetforliget mener, at budget 2018 både sikrer både velfærd og muligheden for fortsat vækst og udvikling. Men forligspartierne glemmer at fortæller, at der er tale om et budget med indbyggede rammebesparelser og en grønthøster, der uden politisk stillingtagen og prioritering løbende forringer vores fælles velfærd og betyder at medarbejderne skal løbe endnu en tand hurtigere.

Enhedslisten Rebild vælger at tage ansvar for den fælles velfærd ved at stå udenfor budgettet. Det er et maskeret budget. Der giver med den ene hånd og tager med den anden. Det er uforligneligt med Enhedslistens politik.

I løbet af budgetforhandlingerne forsøgte vi, at udvide budgetrammen. Det lykkes desværre ikke. Det var baggrunden for at vi forlod forhandlingerne og valgte at stå udenfor budgetaftalen.

I forhold til budgettet er vi tilfredse med, at budgetforliget indeholder betydelige investeringer i infrastruktur, nye børnehave og skoler. Der er også en fornuftig balance hvad angår anlægsopgavernes placering. I forhold til driften, er vi grundlæggende tilfredse med de områder budgettet prioriterer. Vi er derimod ikke tilfredse med de besparelser partierne bag budgetforliget vælger at acceptere for at kunne prioritere driftsopgaverne.

Vi er kede af, at budgettet ikke styrker folkeskolen. Tværtimod mister folkeskolen penge. At der ikke afsættes midler til styrke sagsbehandlingen i forhold til børnesager. Et område med en rigtig dårlig historie i Rebild Kommune. Det lykkedes ikke at afsætte flere midler til Fritidspas. Det lykkedes ikke at få afsat konkrete midler til klimarenoveringer, sikring af rent drikkevand, naturpleje samt vedligehold naturstier. Vi ønskede desuden at der skulle investeres i en model med flere sagsbehandlere i Center Arbejdsmarked. En ordning der har vist sig at fungere rigtigt godt andre steder i landet.

Vi er rigtigt glade for, at Klima Rebild tilføres yderligere midler i budgettet.

Partierne bag budgetforliget har været nødt til at fjerne en række opgaver for at kunne løse andre. Derfor lader budgetforliget også en række udløste udfordringer stå tilbage. I høringssvar spørger både medarbejdere og brugerrepræsentanter undrende til nødvendigheden af rammebesparelser og rådighedspuljer.

Enhedslisten peger på en række konkrete udfordringer budgetforliget ikke har fået løst.

 • Der er konkrete udfordringer i forhold til hjemmehjælp, hjemmesygepleje samt etablering af akutpladser, særligt i forhold til ældre demensramte
 • Der er udfordringer i forhold til opkvalificering af SOSU hjælpere til assistenter. Medarbejderne peger på, at det er nødvendigt at afsætte 1 mio. kr.
 • Budgettet tager ikke højde for implementering af nyt omsorgssystem. Skal opgaven løses indenfor den eksisterende ramme udhules velfærden.
 • Dagcentret Ådalscentret er fyldt. Demente kan ikke komme på dagcenter. Der er også pladsmæssige udfordringer på Skørping, Støvring og Suldrup Ældrecenter. Mangler der plads på dagcentre kræver det mere tid til hjemmepleje.
 • Sundhedsplejen kan ikke leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til hjemmebesøg indenfor barnets første 10 måneder. Problematisk i forhold til familier med særligt behov. Det vil også påvirke medarbejdernes trivsel.
 • Folkeskolerne skal indføre et nyt brugerportalssystem. En betydelig udgift ifølge Skolelederne. Skal implementeringen af systemet løses indenfor rammen – udhules velfærden.
 • Skolelederforeningen gør opmærksom på, at folkeskolerne er udfordret i forhold til udlægning af midler til specialpædagogisk indsats. Det er en indsats, der skal løses.
 • Ved at reducere midlerne til ejendomsudgifter på skolerne risikerer vi, at midler afsat til undervisning i stedet går til nødvendig vedligehold af bygninger. Det udhuler velfærden.
 • Både medarbejdere og forældrerepræsentanter er bekymrede i forhold til budgettets manglende løn- og prisfremskrivning. De finder det dybt problematik. Det fører til reduktion af normeringer og dermed også til forringelser. Der er ikke sammenhæng mellem ressourcer og de pædagogiske opgaver. Påvirker både ansattes arbejdsmiljø og børnene.
 • Med en grundtildeling på ca. 55.000 kr. pr. barn er Rebild Kommune den 3 laveste i Danmark. Budgettet afsætter 2.7 mio. kr. pr år. Heldigvis afsættes der flere midler i budgettet. Der er stadig et stykke vej, hvis Rebild Kommune skal højere op i feltet.
 • Der har været store udfordringer med at finde løsninger på kapacitetsproblemer i Støvring. Men Rebild Kommune har en Børnehave i Nørager, Regnbuen. En institution, hvor det regner ned gennem taget, hvor varmerørene er utætte, hvor det trækker ved vinduerne og hvor RK selv med eksterne rådgivere dokumenterer, at det ikke kan svare sig at gøre noget ved bygningsmassen.

Politiske opgaver, der kræver politiske løsninger.

Bent Skovgaard Olsen. Sdr. Kirkevej 4, 9520 Skørping
Byrådsmedlem Enhedslisten Rebild

Finn Grøn Nielsen. Himmerlandsbyen 15, Årestrup, 9520 Skørping
Kontaktperson Enhedslisten Rebild