Kriterier for kommuners medlemskab i International Cittaslow *

* Oversat fra ’Cittaslow International’ Charter à juni 2008.

Miljø

1. Kvalitetskontrol på luft, vand og jord.
2. Informere og motivere til kildesortering.
3. Informere og motivere til kompostering af industri og husholdningsaffald.
4. Rensning af spildevand.
5. Plan for energibesparelse og brug af alternative energikilder.
6. Forbud mod genmanipulering.
7. Regulering af skiltning og reklame i det offentlige rum.
8. Kontrol af elektromagnetisk forurening.
9. Støjkontrol.
10. Kontrol af lysforurening.
11. Systemer til miljøstyring og miljømæssig bæredygtighed (EMAS, ISO 9001, Agenda 21 m.m.)

Infrastruktur og byplanlægning

1. Bevare og forbedre historiske centre, bygninger og anlæg af kulturel eller historisk værdi.
2. Skabe sikkert trafikmiljø.
3. Planlægge cykelstier til skoler og fælles mødesteder.
4. Fremme offentlig transport (pendlerparkering, cykelstier, kollektivtrafik m.m.)
5. Skabe tilgængelighed for bevægelseshæmmede.
6. Igangsætte aktiviteter, som skaber sammenhæng mellem skole og familieliv.
7. Center for sundhed og lægehjælp.
8. Grønne områder af høj kvalitet.
9. Kommercielle centre for naturprodukter.
10. Butikker med god service for alle, ‘Friendly Shops’.
11. Revitalisering af udtjente og forsømte byområder.
12. Programmer for at udvikle bymiljøer i respekt for lokal bygningskultur og tradition.
13. Kombinere nærdemokrati, borgerinddragelse og Cittaslow.

Bykvalitet og teknologiske faciliteter

1. Undervisning, markedsføring og information om økologisk byggeri.
2. Optisk fiberkabel og trådløst netværk i kommunen.
3. Overvågning af elektromagnetiske felter.
4. Skemalagt affaldsafhentning og genbrugscontainere, der passer ind i omgivelserne.
5. Plante vækster og flora, der er oprindelige i området.
6. Gøre offentlige services tilgængelige for borgerne på internettet og undervise i brugen heraf.
7. Kontrol af støj i særligt udsatte områder.
8. Planer for farvesætning.
9. Markedsføring af distancearbejde.

Lokale produkter

1. Planer for udvikling af økologisk dyrkning.
2. Kvalitetscertificering af lokale produkter, lokalt håndværk og kunsthåndværk.
3. Bevare håndværk og kunsthåndværk.
4. Bevare lokale erhvervstraditioner og –metoder.
5. Anvende økologiske og/eller lokale produkter i restauranter og skoler.
6. Undervise elever i smags- og ernæringslære i samarbejde med Slow Food.
7. Understøtte lokale gastronomiske produkter, aktiviteter og oplevelser.
8. Opliste typiske lokale produkter og understøtte kommercielle muligheder.
9. Opliste træbestanden i byområder og bevare store og ’historiske’ træer.
10. Bevare og markedsføre lokale kulturelle events.
11. ’Byhaver’ samt skolehaver med lokale, traditionelle dyrkningsmetoder.

Gæstfrihed

1. Uddannelsesforløb for turistpersonale og kampagner om gæstfrihed.
2. Internationale turistskilte til historiske steder og guidede ture.
3. Information til besøgende om parkering, åbningstider og events.
4. Tilrettelægge og formidle om Cittaslow-initiativer i kommunen (brochurer, hjemmeside, oplevelsesruter m.v.).
5. Tydelig prismærkning i butikker og turiststeder.

Information og engagement for Cittaslow

  1. Informationskampagner til borgerne om Cittaslow og intentionerne med medlemskabet.
  2. Involvere kommunens borgere i Cittaslow-filosofien og i projekter, der understøtter Cittaslowkonceptet.
  3. Program for at udbrede Cittaslow-aktiviteter og Slow-Food-aktiviteter.

Cittaslow er et internationalt netværk af byer/kommuner med op til 50.000 indbyggere, der arbejder for at fremme stedets identitet og optimere livskvalitet for borgere og besøgende.

Cittaslow startede i Italien i 1999 med afsæt i Slow Food-bevægelsen. I dag er der 110 Cittaslowkommuner rundt om i hele verden.

Cittaslow fokuserer på livskvalitet og kvalitet i by og omgivelser inden for 6 hovedområder, hvortil
det er knyttet i alt 52 konkrete kriterier.